Buddy’s voor Bikkels: ‘gewoon’ kind zijn

Buddy’s voor Bikkels: ‘gewoon’ kind zijn


 

Het project Buddy’s voor Bikkels van Buddy Netwerk, een van de netwerkleden van NIK Holland Rijnland, ondersteunt kinderen met een chronische ziekte en/of levensbedreigende ziekte, vanaf 5 jaar. Een buddy is een professioneel getrainde vrijwilliger, die een luisterend oor biedt, betrokken is en tijd en aandacht geeft. Naast oog hebben voor de beleving van het ziek zijn of de eenzaamheid, kan er ook behoefte zijn om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen. De buddy kijkt dan ook samen met het kind en de ouders wat ze kunnen ondernemen en heeft oog voor wat het zelfvertrouwen en de leefwereld van het kind kan vergroten. Buddy en kind hebben gedurende een jaar regelmatig contact met elkaar.

Voor meer informatie of voor het doen van een aanmelding, neem contact op met Carmen van Haren, projectleider, via cvharen@buddynetwerk.nl of 06 45738332. Meer informatie over Buddy Netwerk is te vinden op www.buddynetwerk.nl.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot