Contact

Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland

De Netwerkcoördinator van NIK Holland Rijnland is Corintha Wijnhorst. Zij is het aanspreekpunt voor ouders, (zorg)professionals en (zorg)organisaties. Corintha heeft jarenlange ervaring als manager zorg en begeleiding, met focus op de doelgroep (Z)EVMB en hun netwerk. Onder andere in de rol van manager voor een grote woon- en dagbestedingslocatie voor kinderen en jong-volwassenen met een (Z)EVMB. Daarnaast heeft ze zich als voorzitter van de visieraad EMB beziggehouden met het ontwikkelen en implementeren van een zorgvisie/zorgprogramma voor deze doelgroep. Ook is Corintha als kwartiermaker betrokken geweest bij het initiatief Mooi Leven Huis waarbij gelijkwaardigheid een van de drijvende kernwaarden is. Dit uit zich o.a. door een heel nauwe samenwerking met ouders. Daarnaast brengt zij ervaring mee als coördinator van het kennisplatform EMG, waarin kennis verbinden, bevorderen en delen centraal staat en waarin zij naast het netwerken ook mocht participeren in mooie, nieuwe landelijke initiatieven.

"De rode draad in mijn werk is continue de kennis en ervaringen van professionals en ouders, maar bovenal ook van het netwerk te blijven verbinden, bevorderen en te delen. Om kwaliteit te bevorderen en de zorg rondom het kind en het gezin naar een nog hoger niveau te tillen, kunnen we niet zonder de samenwerking, ervaringen en kennis van het netwerk. Bestaande uit ouders en professionals die rondom het gezin en het kind staan. Ik ben ervan overtuigd dat als we dit samen gaan doen, de stem van het kind en het gezin nog meer gaan zien en horen."

Schroom niet contact op te nemen voor vragen of een luisterend oor. Mail naar info@nikhollandrijnland.nl of bel 06-16321319.