Contact

Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland

De netwerkcoördinator van NIK Holland Rijnland is Leandra Beeloo. Heeft u een vraag, neem dan contact op met Leandra via info@nikholland.rijnland.nl of telefonisch via 06-16321319, je kunt binnen 24 uur een reactie verwachten.

Wilt u meer weten over Leandra? In het nieuwsbericht van januari 2019 stelt zij zichzelf voor.


NIK: Initiatief van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn ontwikkeld door het werkveld en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. De onderlinge samenwerking en afstemming wordt bevorderd en gefaciliteerd door de NIK en de (ontwikkeling van) Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen.

Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum op kinderpalliatief.nl