Voor gezinnen met een ernstig ziek kind
Voor gezinnen met een ernstig ziek kind

Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland

Als ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte komt er veel op u af. U krijgt te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Dit kan veel van u vragen waardoor het ‘gewone’ gezinsleven onder druk komt te staan. U wilt graag de beste zorg en begeleiding voor uw kind en uw gezin, maar u weet niet altijd waar u met uw hulpvraag terecht kunt. Om u hierin te ondersteunen en adviseren is er in de regio Holland Rijnland een netwerk opgezet: het ‘Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland – voor gezinnen met een ernstig ziek kind’. NIK Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van hulpverleners uit verschillende organisaties en disciplines, met kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen.

Zorg in uw buurt

Klik hier voor meer informatie over welke zorg er bij u in de buurt wordt aangeboden.

Deel uw ervaring

Wij hebben uw hulp nodig! Door uw ervaringen in de zorg voor uw kind te delen in De Ervaringsmeter, draagt u bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg.

Deel uw ervaringen

Van ouders, voor ouders

Vier ouders die hun ervaringen in de zorg voor hun kind delen, om zo andere ouders in een vergelijkbare situatie te steunen en mogelijk verder te kunnen helpen.

Wat biedt NIK?

Focus op het gewone leven terug in het gezin

Focus op het gewone leven terug in het gezin

Rust en balans terug in het gezin

Rust en balans terug in het gezin

Nieuws

Geestelijke Verzorging LUMC nieuwe netwerkpartner
Geestelijke Verzorging LUMC nieuwe netwerkpartner


NIK Holland Rijnland heeft er weer een nieuwe netwerkpartner bij. In het kader van de uitwerking van de impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding zijn wij verheugd dat de afdeling geestelijke verzorging van het LUMC zich heeft aangemeld als nieuwe netwerkpartner! De Geestelijke Verzorging binnen het LUMC biedt tijdens en na opname ondersteuning en begeleiding aan kind en gezin bij datgene wat ziekte, een verblijf in het ziekenhuis oproept aan emoties, existentiële vragen en zingeving.

Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

In september en oktober doen 14 zorg- en hulpverleners uit de regio Holland Rijnland mee aan de nieuwe training “Care for the Carer”. Professioneel omgaan met een ernstige ziekte en de dood vraagt namelijk om genoeg aandacht voor jezelf en je eigen grenzen. 

Agenda

Najaarscongres 2019 JMZPRO
Najaarscongres 2019 JMZPRO

JMZ Pro, hét netwerk voor professionals voor jonge mantelzorgers, nodigt u uit voor het jaarcongres 2019 op woensdag 2 oktober aanstaande. Coöperatie VGZ draagt de ondersteuning van jonge mantelzorgers een warm hart toe en faciliteert deze bijeenkomst.


Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot