Onze netwerkpartners

De netwerkpartners van NIK Holland Rijnland

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Holland Rijnland. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Holland Rijnland zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Allerzorg

Flexiekids is een organisatie die thuiszorg biedt aan zieke kinderen na de opname in het ziekenhuis. Flexiekids biedt zowel langdurige als kortstondige zorg. Naast de reguliere zorg biedt Flexiekids ook palliatieve zorg waarin niet alleen het kind maar ook de directe omgeving zeer wordt betrokken. Flexiekids specialiseert zich in sondevoeding, katheteriseren, medicatie via injectie, wondzorg, zuurstof toediening, tracheacanulezorg, stomazorg, diabetes en darmspoelen.

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis is onderdeel van Alrijne Zorggroep. Alrijne Ziekenhuis heeft 770 bedden en er zijn 240 medisch specialisten werkzaam,  waarvan 11 kinderartsen. Op de afdeling Kind en Jeugd van Alrijne staan het kind en het gezin centraal. De afdeling richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar. Ook bieden zij zorg aan voor pasgeborenen en begeleiden zij ouders. Wanneer kinderen moeten worden opgenomen is dat op de locatie Leiderdorp, poliklinische zorg wordt geleverd op alle drie de locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan de Rijn.

Meer informatie?

Kijk op www.alrijne.nl

Annette de Boo

Begleiding bij rouw en verlies, echtscheiding, ziekte en (naderend) overlijden van kinderen, jong volwassenen of ouders 

Meer informatie?

Kijk op www.annettedeboo.nl

Kinderopvang de Boshoeve

De Boshoeve is een kindercentrum waarbinnen gezonde kinderen en kinderen met een (chronische) ziekte of beperking samen opgroeien. De kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar worden omringd door een team van (kinder)verpleegkundigen, fysiotherapeut, logo-en ergotherapeut, en een groot pedagogisch team. Het team begeleidt de kinderen in kleine groepen zodat ieder kind “gewoon kind” kan zijn, zij van elkaar leren en plezier hebben. De Boshoeve biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ontwikkelingsgerichte zorg zowel individueel als groepsgewijs en is vooral bedoeld voor kinderen die genieten van de aanwezigheid van andere kinderen, die interactie met hen zoeken ook al is het in de eigen taal en binnen de eigen mogelijkheden.

Meer informatie?

Kijk op www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl

Buddy Netwerk

Buddy’s voor bikkels is een initiatief van Buddynetwerk. Het initiatief biedt een luisterend oor voor en betrokkenheid bij chronisch zieke kinderen (5-18 jaar). De vrijwilligers (buddy’s) houden minimaal 2 uur per week contact met hun maatje. Het doel is om ervoor te zorgen dat het zieke kind, tijdens het contact met de buddy, even de pijn kan vergeten en een leuke tijd kan ervaren. Buddy’s voor bikkels specialiseert zich in betrokkenheid en persoonlijkheid.

Meer informatie?

Kijk op www.buddynetwerk.nl

Carla Juffermans - Huisarts te Leiden

Carla Juffermans werkt als huisarts in huisartsenpraktijk Hooghkamer te Voorhout. Daarnaast werkt ze als docent voor huisartsen- in- opleiding op het Leids huisartseninstituut en ze is als specialist palliatieve zorg verbonden aan het LUMC. Als kaderarts palliatieve zorg vertegenwoordigt ze de huisartsen in de regio Holland Midden wat betreft ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de regio.

Meer informatie?

Kijk op www.huisartsenpraktijkhooghkamer.nl

CityKids

CityKids is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen tussen 0 en 5 jaar. Daarnaast is CityKids een kinderdagcentrum voor kinderen tussen 0 en 12 jaar met een zorgvraag. In het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt, door middel van een team van kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen, aangepaste zorg geleverd in samenspraak met de ouders. In het kinderdagcentrum kunnen kinderen verblijven met onder meer een lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis of een ontwikkelingsstoornis.

Meer informatie?

Kijk op www.citykids.nl

CJG Zoetermeer "het Meerpunt"

Wij helpen je bij alle vragen die te maken hebben met opvoeden, de ontwikkeling van je kind(eren) en het ouderschap. Iedere ouder voelt zich wel eens onzeker of twijfelt of hij/zij het wel goed doet. Soms weet je niet goed hoe je ergens mee om kunt gaan. Je hebt het gevoel dat je alles al geprobeerd hebt en je weet het even niet meer. Dan is het heel fijn als iemand even naar je luistert of met je meedenkt en op weg helpt naar passende ondersteuning of hulp. Wij gaan er vanuit dat iedere ouder het beste voor zijn of haar kind wilt en weten hoe lastig het ouderschap soms kan zijn.

Meer informatie?

Kijk op www.meerpunt.nl

Emoties-Enzo

Emoties-Enzo biedt o.a. psychosociale ondersteuning voor gezinnen die worden geconfronteerd met ernstige ziekte en dood in het gezin. Dit doen we door middel van therapie en voorlichtingen, zowel voor gezinnen als professionals.

We maken gebruik van verschillende therapievormen, zoals o.a. hypnotherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, kunstzinnige therapie, speltherapie.

Meer informatie?

Kijk op https://www.emoties-enzo.nl

Gezondheidspunt Laakkwartier, huisartsenzorg

Wim Jabroer en Maarten Dekker hebben zich als huisartsen gespecialiseerd in de stervensfase. Zij denken mee met het NIK rondom het betrekken van huisartsen bij de zorg aan ernstig zieke kinderen. 

Meer informatie?

Kijk op www.gezondheidspuntlaakkwartier.praktijkinfo.nl

GGD Hollands Midden

De GGD Hollands Midden bestaat uit de drie sectoren Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ), Algemene GezondheidsZorg (AGZ) en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT. De sector Publieke Zorg voor de Jeugd staat voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en participeert in zorg- en beleidsnetwerken kindermishandeling is ook een aandachts gebied. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voeren de medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hun werkzaamheden opscholen en de centra voor jeugd en gezin in de regio uit.

Meer informatie?

Kijk op www.ggdhm.nl

Groene Hart Ziekenhuis

Op de kinderafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis worden alle kinderen opgenomen en behandeld die in het ziekenhuis moeten verblijven. Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als de ouders. In het Groene Hart Ziekenhuis zorgt een team van een kinderartsen, kinderverpleegkundigen en ondersteunend personeel voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Ook zijn er diverse poli’s waar kinderen worden behandeld. Bij een aantal van deze poli’s is een multidisciplinair team betrokken, bijvoorbeeld voor kinderen die prematuur en/of dysmatuur geboren zijn, kinderen met downsyndroom, kinderen met een (verdenking) ontwikkelingsachterstand en kinderen met diabetes. 

Meer informatie?

Kijk op www.ghz.nl

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met specifieke deskundigheid over de ontwikkeling van het jonge kind. Ouders en professionals kunnen bij IVH terecht met vragen, zorgen en twijfels over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Door vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen en passende ondersteuning in te zetten, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. MEE Zuid-Holland Noord coördineert de teams van Integrale Vroeghulp Haaglanden, Leiden en Den Haag. De MEE Plus groep coördineert de IVH Goudvis Midden Holland.

Meer informatie?

Kijk op www.integralevroeghulp.nl

Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is het enige niet-academische kinderziekenhuis in Nederland, en heeft nagenoeg alle specialismen in huis. In het JKZ hebben alle verpleegkundigen een opleiding tot kinderverpleegkundige. De kracht van het Juliana Kinderziekenhuis is dat alle deskundigen bij elkaar onder één dak aanwezig zijn, dat de multidisciplinaire zorg optimaliseert. Mede daardoor vervult het kinderziekenhuis een belangrijke functie voor de gehele regio. 

Meer informatie?

Kijk op www.julianakinderziekenhuis.nl

Jeugdteams Leidse Regio

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe stichting Jeugdteams Leidse Regio dé plek voor zorg, ondersteuning en advies voor de jeugd en het gezin binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Jeugdteams Leidse Regio heeft negen locaties. De jeugdteams werken wijkgericht. Iedereen kan in de problemen raken. Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken zodat het niet erger wordt. Er zijn twee manieren om je te helpen: Het jeugdteam biedt jou ondersteuning of iemand in jouw directe omgeving gaat jou ondersteunen. Ook kun je een verwijzing naar de juiste ondersteuning krijgen. Dat kan richting gespecialiseerde zorg zijn speciaal gericht op jouw kind maar ook naar meer laagdrempelige ondersteuning zoals bijvoorbeeld een training met andere kinderen om vaardigheden te leren. Het jeugdteam helpt ook bij de route naar een pgb-aanvraag (persoonsgebonden budget) als dat het meest passend is in jouw situatie. Verder ondersteunen de jeugdteams ook in het onderwijs.  

Meer informatie?

Kijk op https://www.jeugdteamsleidseregio.nl/

Kinder Comfort Team Willem Alexander (KCT) LUMC

In het Kinder Comfort Team Willem Alexander werken artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkers samen. Soms schakelen we andere hulpverleners in, bijvoorbeeld een diëtist, revalidatiearts, apotheker, psycholoog of andere professional. Zo kunnen we uw gezin zo goed mogelijk helpen. 

Meer informatie?

Kijk op www.lumc.nl

KinderThuisZorg

KinderThuisZorg Nederland een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar ook op een vakantieadres ergens in Nederland. KinderThuisZorg past vrijwel alle specialistische kinderverpleegkundige handelingen in de thuissituatie toe, inclusief de zorg aan palliatief en palliatief-terminaal zieke kinderen. De zorg thuis wordt altijd in nauw overleg met kind en ouders gegeven, waarbij zij – afhankelijk van hun vaardigheden, wensen en noden - meer of minder zelf doen

Meer informatie?

Kijk op www.kinderthuiszorg.nl

Kinderopvang Kombino

Alle kinderen zijn uniek en sommigen zijn speciaal. Speciaal omdat ze meer zorg nodig hebben dan andere kinderen. Het ene kind op medisch gebied, het andere kind meer pedagogisch. Voor deze speciale kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, is er Kombino. Het dagverblijf ziet eruit als vele andere, maar binnen gaan opvang en extra zorg hand in hand. Er werken deskundige begeleiders: verpleegkundigen voor de medische zorg en pedagogisch medewerkers voor de pedagogische begeleiding. Zo kunnen we uw kind de optimale zorg geven die het nodig heeft. In overleg met ouders wordt de individuele zorg zoveel mogelijk ingepast in het dagprogramma van de groep.

Meer informatie?

Kijk op www.kombino.nl

Geestelijke verzorging Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

De Geestelijke Verzorging binnen het LUMC biedt tijdens en na opname ondersteuning en begeleiding aan patiënten en naasten bij datgene wat een verblijf in het ziekenhuis oproept aan emoties, existentiële vragen en zingeving.

Meer informatie?

https://www.lumc.nl/org/geestelijke-verzorging/

Transferbureau Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Na een opname in het LUMC komt het moment dat uw kind het ziekenhuis weer verlaat. Maar vaak heeft uw kind na ontslag uit het ziekenhuis nog hulp en zorg nodig. Het Transferbureau van het LUMC helpt u dit te regelen.

Meer informatie?

Kijk op www.lumc.nl

De Levensboom Delft

Begeleiding, rouwtherapie, orthopedagogische en psychosociale zorg bij ziekte, rouw en verlies voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. 

Meer informatie?

Kijk op www.delevensboomdelft.nl

MEE Zuid-Holland Noord en MEE Plus

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen.

Meer informatie?

Kijk op www.meezhn.nl

Middin

Middin biedt passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven, volgens hun eigen wensen, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Middin is een grote organisatie en biedt zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis.

Meer informatie?

Kijk op www.middin.nl

Praktijk Anne

Ik ben Anne Weenink, gespecialiseerd in begeleiding van uw kind(eren) of gezin bij ziekte, verlies en overlijden. 

Er bestaat geen handleiding ‘hoe te rouwen’. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder mag en kan hier zelf invulling aan geven. Dat is wat mij motiveert. Kernpunten in mijn begeleiding zijn vertrouwen, het versterken van persoonlijke krachten en op maat werken.

Meer informatie?

Kijk op www.ziekterouwenverlies.nl

Praktijk Eb en Vloed

Ik bied ondersteuning en begeleiding bij rouw- en verliesprocessen. Zoals het overlijden van een van je ouders, je partner, je broer of zus, je kind, of je beste vriend(in). Maar ook bij verlies door echtscheiding of verlies door een levensbedreigende ziekte. Of bij minder erkend verlies als bij pleegzorg en adoptie, een miskraam of een demente ouder/partner. In veel gevallen kunnen mensen een verlies aan met steun van hun omgeving en hebben ze veerkracht genoeg om het leven weer op te pakken na verloop van tijd. 

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkebenvloed.nl

Rouw-en-verliesbegeleiding

Systemisch werken bij rouw en verlies, gezinsgericht werken, natuurcoaching 

Meer informatie?

Kijk op www.rouw-en-verlies.nl

De Schavuiten

De Schavuiten is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 5. Het kinderdagverblijf biedt zorg aan kinderen die door hun ziekte niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen. Enkele verpleegkundigen zijn geautoriseerd door het Centrum voor Thuisbeademing om kinderen met beademing zorg te bieden. Daarnaast is het mogelijk om een eigen behandelaar, zoals een fysiotherapeut of logopedist, het kind te laten behandelen tijdens de verblijfuren.

Meer informatie?

www.deschavuiten.nl

Villa ExpertCare

ExpertCare biedt ernstig zieke kinderen en volwassenen gespecialiseerde verpleging in de vertrouwde thuisomgeving. Al onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bevoegd om complexe, risicovolle handelingen uit te voeren. Hierdoor kan een ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden verkort of zelfs voorkomen. Wij zijn er ook als u/uw kind 24-uurszorg nodig heeft. Door goed te luiseren, kijken wij samen hoe het 'gewone' leven ondanks de behandeling door kan gaan.

Meer informatie?

Kijk op www.expertcare.nl

Villa Hoep

Villa Hoep richt zich op iedereen met vragen en zorgen rondom opvoeden en opgroeien. Een onderdeel van de praktijk is het bieden van laagdrempelige en creatieve rouw- en verliesbegeleiding en de aandacht op het belang van (h)echte verbinding. Tevens werken wij samen met Rouwloods, waarmee we gezamenlijk produkten ontwikkelen om de dood bespreekbaar te maken.

Meer informatie?

Kijk op www.villahoep.nl

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor kinderen en volwassenen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.
  
De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Meer informatie?

Kijk op www.visio.org

Voltooid verleden tijd

Begeleiding bij verlies, echtscheiding, ziekte en (naderend) overlijden van kinderen, jong volwassenen of ouders ongewenste kinderloosheid. 

Meer informatie?

Kijk op www.judithstoker.nl

Wendelijn van der Klaauw

Wendelijn van der Klaauw begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij levensvragen en zingeving: Waarom overkomt mij dit? Hoe moet het nu verder? Wat is voor mij kwaliteit van leven? Hoe houd ik regie oevr mijn leven? Wie kan mijn naasten opvangen? Hoe kan ik steunen op mijn eigen spiritualiteit/levensbeschouwing/geloofsovertuiging?

Meer informatie?

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Xenia

Xenia is speciaal gericht op jongeren en jong volwassenen met een leeftijd die kan variëren van 16 tot ongeveer 40 jaar. In Nederland kennen wij kinderhospices, voor kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar. Daarnaast zijn er de reguliere hospices voor volwassenen.

Meer informatie?

Kijk op www.xeniahospice.nl

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is een organisatie die zich inzet voor het onderwijs voor zieke leerlingen op school. Als een leerling langdurig afwezig is op school, kan dit invloed hebben op de schoolvoortgang. Ziezon zorgt ervoor dat het kind gewoon door kan blijven leren in aangepaste omstandigheden. De consulenten van Ziezon begeleiden de scholen onder meer bij het contact tussen de school en het ziekenhuis, het onderwijs aan het zieke kind in het ziekenhuis of op school en bij de inzet van communicatiemiddelen zoals een laptop of KlasseContact.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgzuster

Zorgzuster is de schakel tussen de klant en de zorgverlener: Zorgzuster maakt de optimale match tussen persoonlijke wensen, zorgvraag en de zorgverlener die het beste bij u past. Zorgzuster, elke dag je eigen dag: • PGB zorg of particulier door zelfstandige zorgverleners, • Eigen regie, • Persoonlijke aandacht voor wensen en behoeften, • Zelf gekwalificeerde zorgverleners kiezen, • Flexibel inzetbaar, • Een klein gespecialiseerd team en • Begeleiding voor ouders.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl