De netwerkleden van NIK Holland Rijnland

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Holland Rijnland. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Holland Rijnland zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Alrijne Ziekenhuis

Meer informatie?

Kijk op www.alrijne.nl

Kinderopvang de Boshoeve

De Boshoeve is een kindercentrum waarbinnen gezonde kinderen en kinderen met een (chronische) ziekte of beperking samen opgroeien. De kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar worden omringd door een team van (kinder)verpleegkundigen, fysiotherapeut, logo-en ergotherapeut, en een groot pedagogisch team. Het team begeleidt de kinderen in kleine groepen zodat ieder kind “gewoon kind” kan zijn, zij van elkaar leren en plezier hebben. De Boshoeve biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ontwikkelingsgerichte zorg zowel individueel als groepsgewijs en is vooral bedoeld voor kinderen die genieten van de aanwezigheid van andere kinderen, die interactie met hen zoeken ook al is het in de eigen taal en binnen de eigen mogelijkheden.

Meer informatie?

Kijk op www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl

Buddy Netwerk

Buddy’s voor bikkels is een initiatief van Buddynetwerk. Het initiatief biedt een luisterend oor voor en betrokkenheid bij chronisch zieke kinderen (5-18 jaar). De vrijwilligers (buddy’s) houden minimaal 2 uur per week contact met hun maatje. Het doel is om ervoor te zorgen dat het zieke kind, tijdens het contact met de buddy, even de pijn kan vergeten en een leuke tijd kan ervaren. Buddy’s voor bikkels specialiseert zich in betrokkenheid en persoonlijkheid.

Meer informatie?

Kijk op www.buddynetwerk.nl

CityKids

CityKids is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen tussen 0 en 5 jaar. Daarnaast is CityKids een kinderdagcentrum voor kinderen tussen 0 en 12 jaar met een zorgvraag. In het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt, door middel van een team van kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen, aangepaste zorg geleverd in samenspraak met de ouders. In het kinderdagcentrum kunnen kinderen verblijven met onder meer een lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis of een ontwikkelingsstoornis.

Meer informatie?

Kijk op www.mkdvcitykids.nl

Villa ExpertCare

ExpertCare biedt ernstig zieke kinderen en volwassenen gespecialiseerde verpleging in de vertrouwde thuisomgeving. Al onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bevoegd om complexe, risicovolle handelingen uit te voeren. Hierdoor kan een ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden verkort of zelfs voorkomen. Wij zijn er ook als u/uw kind 24-uurszorg nodig heeft. Door goed te luiseren, kijken wij samen hoe het 'gewone' leven ondanks de behandeling door kan gaan.

Meer informatie?

Kijk op www.expertcare.nl

Flexiekids

Flexiekids is een organisatie die thuiszorg biedt aan zieke kinderen na de opname in het ziekenhuis. Flexiekids biedt zowel langdurige als kortstondige zorg. Naast de reguliere zorg biedt Flexiekids ook palliatieve zorg waarin niet alleen het kind maar ook de directe omgeving zeer wordt betrokken. Flexiekids specialiseert zich in sondevoeding, katheteriseren, medicatie via injectie, wondzorg, zuurstof toediening, tracheacanulezorg, stomazorg, diabetes en darmspoelen.

Meer informatie?

Kijk op www.flexiekids.nl

Integrale vroeghulp regio Leiden

Meer informatie?

Kijk op www.integralevroeghulp.nl

Carla Juffermans - Huisarts te Leiden

Meer informatie?

Kijk op www.huisartsenpraktijkhooghkamer.nl

KinderThuisZorg

KinderThuisZorg Nederland een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar ook op een vakantieadres ergens in Nederland. KinderThuisZorg past vrijwel alle specialistische kinderverpleegkundige handelingen in de thuissituatie toe, inclusief de zorg aan palliatief en palliatief-terminaal zieke kinderen. De zorg thuis wordt altijd in nauw overleg met kind en ouders gegeven, waarbij zij – afhankelijk van hun vaardigheden, wensen en noden - meer of minder zelf doen

Meer informatie?

Kijk op www.kinderthuiszorg.nl

Kinderopvang Kombino

Alle kinderen zijn uniek en sommigen zijn speciaal. Speciaal omdat ze meer zorg nodig hebben dan andere kinderen. Het ene kind op medisch gebied, het andere kind meer pedagogisch. Voor deze speciale kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, is er Kombino. Het dagverblijf ziet eruit als vele andere, maar binnen gaan opvang en extra zorg hand in hand. Er werken deskundige begeleiders: verpleegkundigen voor de medische zorg en pedagogisch medewerkers voor de pedagogische begeleiding. Zo kunnen we uw kind de optimale zorg geven die het nodig heeft. In overleg met ouders wordt de individuele zorg zoveel mogelijk ingepast in het dagprogramma van de groep.

Meer informatie?

Kijk op www.kombino.nl

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het LUMC is een modern, comfortabel en kindvriendelijk centrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Meer informatie?

Kijk op www.lumc.nl

Middin

Meer informatie?

Kijk op www.middin.nl

De Schavuiten

De Schavuiten is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 5. Het kinderdagverblijf biedt zorg aan kinderen die door hun ziekte niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen. Enkele verpleegkundigen zijn geautoriseerd door het Centrum voor Thuisbeademing om kinderen met beademing zorg te bieden. Daarnaast is het mogelijk om een eigen behandelaar, zoals een fysiotherapeut of logopedist, het kind te laten behandelen tijdens de verblijfuren.

Meer informatie?

Apotheek Rijnsburg

Meer informatie?

Kijk op www.apotheekrijnsburg.nl

Xenia

Xenia is speciaal gericht op jongeren en jong volwassenen met een leeftijd die kan variëren van 16 tot ongeveer 40 jaar. In Nederland kennen wij kinderhospices, voor kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar. Daarnaast zijn er de reguliere hospices voor volwassenen.

Meer informatie?

Kijk op www.xeniahospice.nl

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is een organisatie die zich inzet voor het onderwijs voor zieke leerlingen op school. Als een leerling langdurig afwezig is op school, kan dit invloed hebben op de schoolvoortgang. Ziezon zorgt ervoor dat het kind gewoon door kan blijven leren in aangepaste omstandigheden. De consulenten van Ziezon begeleiden de scholen onder meer bij het contact tussen de school en het ziekenhuis, het onderwijs aan het zieke kind in het ziekenhuis of op school en bij de inzet van communicatiemiddelen zoals een laptop of KlasseContact.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgzuster

Zorgzuster is de schakel tussen de klant en de zorgverlener: Zorgzuster maakt de optimale match tussen persoonlijke wensen, zorgvraag en de zorgverlener die het beste bij u past. Zorgzuster, elke dag je eigen dag: • PGB zorg of particulier door zelfstandige zorgverleners, • Eigen regie, • Persoonlijke aandacht voor wensen en behoeften, • Zelf gekwalificeerde zorgverleners kiezen, • Flexibel inzetbaar, • Een klein gespecialiseerd team en • Begeleiding voor ouders.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot