Impuls geestelijke verzorging & rouw en verliesbegeleiding

Begeleiding thuis bij levensvragen

Als je hoort dat je kind, broer of zus een ongeneeslijke ziekte/aandoening heeft, is er onzekerheid over het nu en straks. Je hebt vragen als: Hoe ondersteun ik mijn kinderen in dit proces? Wat is belangrijk voor ons? Hoe neem ik straks afscheid? Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider begeleid je en denkt met je mee over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Ook als de dood nog jaren op zich laat wachten. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen met een ziek kind. Ook begeleiden zij kinderen die een (ernstig) zieke ouder hebben.

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen als zij gebruik willen maken van deze professionals. Dit kan tijdens het ziekteproces, maar ook na het overlijden. Ook kan een beroep worden gedaan op de impuls wanneer kinderen van ernstig zieke of overleden ouders hulp nodig hebben van een rouw & verliesbegeleider. Op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg lees je meer over deze subsidie.


Hier vind je een lijst met gekwalificeerde geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders die in de regio Holland Rijnland vanuit de Impuls mogen werken of in het proces zitten om gekwalificeerd te worden. Heb jezelf al een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider gevonden die niet in deze lijst staat, laat deze professional zich dan aanmelden bij NIK Holland Rijnland om de mogelijkheden te onderzoeken om vanuit de Impuls te gaan werken.