Nieuws

Ondanks alle beperkingen heeft NIK Holland Rijnland zich verder kunnen ontwikkelen in 2021

20-1-2022
Ondanks alle beperkingen heeft NIK Holland Rijnland zich verder kunnen ontwikkelen in 2021

Ondanks alle beperkingen hebben we ons in 2021 verder kunnen ontwikkelen tot een goed lopend netwerk, waar professionals en ouders van (ernstig) zieke kinderen hun zorgvragen neer kunnen leggen.

Ondanks alle beperkingen die corona ons allen heeft opgeleverd, heeft het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland zich in 2021 verder kunnen ontwikkelen tot een goed lopend netwerk, waar professionals en ouders van (ernstig) zieke kinderen hun zorgvragen neer kunnen leggen.

Zo hebben we meer dan 75 zorgvragen, waarvan 20 door ouders, kunnen uitzetten in het netwerk. Sommige zorgvragen waren 1-op-1 op te pakken door organisaties, soms was het lastiger om de vraag op de juiste plek te krijgen. Zo valt op dat ouders veel behoefte hebben aan een regisseur die ze helpt om overzicht te houden bij alle zorgaanbieders die bij hun kind betrokken zijn. Ook opvallend afgelopen jaar was de behoefte aan ontlasting, zodat ouders samen even ‘uit de zorg kunnen stappen’, en het gebrek aan voorzieningen hiervoor, met name voor jonge kinderen onder de 4 jaar. 

 

Rouw- en verliesbegeleiding

Verder zijn er meer dan 60 aanvragen voor ondersteuning bij levensvragen en rouw- en verliesbegeleiding binnengekomen. In de regio Holland Rijnland hebben we momenteel 12 gekwalificeerde geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders die op korte termijn ingezet kunnen worden wanneer een kind gaat overlijden of reeds is overleden, maar ook voor kinderen waarvan één van de ouders is overleden of gaat overlijden. Een moeder belde de avond voor de begrafenis van haar jongste kindje dat haar andere zoon zich eigenlijk erg afzijdig hield en zij vroeg zich af of dit later effect kon hebben. Wat mooi dat nog dezelfde avond een rouw- en verliesbegeleider deze moeder advies kon geven. 

 

Keuzevak opleiding Pedagogiek

Trots zijn we op het opzetten en uitvoeren van het keuzevak “Begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen” bij de opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool. 80 studenten hebben dit keuzevak acht weken lang kunnen volgen en middels een eindproject de pedagogische zorg binnen de zorg aan ernstig zieke kinderen een boost kunnen geven. Het keuzevak kreeg onder andere invulling door een aantal van onze netwerkleden een deel van de lessen te laten verzorgen of opdrachten voor het eindproduct aan te laten leveren. Eén groepje behaalde zelfs een 10 met hun onderzoek naar het belang van samen leren d.m.v. ervaringsverhalen! Lees meer over dit keuzevak in dit artikel.

 
Perifere ziekenhuizen

Trots zijn we ook door het aanhaken van de perifere ziekenhuizen binnen het NIK Holland Rijnland. Naast het LUMC, zijn nu ook het Groene Hart, het Alrijne, het Lange Land en het Juliana Kinderziekenhuis betrokken bij het NIK en zijn de eerste lijntjes gelegd met het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ook vanuit deze ziekenhuizen kunnen we ouders nu in een eerder stadium ondersteunen  om de zorg en ondersteuning in de thuissituatie vorm te geven en de afstemming tussen alle professionals te verbeteren.

‹ Back to List