Nieuws

Pilot Domein Overstijgend Indiceren

16-4-2021
Pilot Domein Overstijgend Indiceren

<p>Ouders van kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening moeten veel energie&nbsp;en tijd moeten steken in het organiseren van de indicatie en de zorg.</p>

<p>Ouders van kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening moeten veel energie&nbsp;en tijd moeten steken in het organiseren van de indicatie en de zorg. Om dit te verbeteren en gezinnen te ontlasten is het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg de pilot domeinoverstijgend indiceren gestart, samen met de Branchevereniging voor INtegrale KindZorg (BINKZ) en jb Lorenz, een adviesbureau in en rond het sociaal domein.</p> <p>&nbsp;</p> <div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://player.vimeo.com/video/531756818?badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Pilot Domein Overstijgend Indiceren"></iframe></div> <script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
‹ Back to List