Nieuws

Zelf aan de slag met verlies via online rouwprogramma

20-5-2021
Zelf aan de slag met verlies via online rouwprogramma

<p>Met het online rouwprogramma lutofgrafie.nl, ontwikkeld door Leoniek van der Maarel, kun je thuis en in je eigen tijd vorm geven aan jouw persoonlijke rouwproces.</p>

<p><strong>Ben je ouder van een overleden of ernstig ziek kind? En wil je zelf aan de slag met jouw rouw en verlies? Met het online rouwprogramma <a href="https://www.lutografie.nl/" target="_blank">lutofgrafie.nl</a>, ontwikkeld door Leoniek van der Maarel, kun je thuis en in je eigen tijd vorm geven aan jouw persoonlijke rouwproces. Via de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen gezinnen een financiële vergoeding ontvangen bij het volgen van dit programma als er geen reguliere financiering is.&nbsp;</strong><br /> <br /> Na het plotselinge verlies van haar man begon Leoniek twintig jaar geleden haar eigen rouw- en verliespraktijk om &lsquo;alles wat ik zelf had meegemaakt om te buigen naar iets voor een ander. Naast mijn theoretische kennis ben ik door mijn ervaring vaak een baken van hoop voor mensen. Ze zien aan mij dat er ook een leven is ná zo&rsquo;n groot verlies.&rsquo; Leoniek specialiseerde zich in rouw bij kinderen en kwam zo steeds meer in aanraking met ouders die hun kind verloren zijn. Inmiddels is ze ook betrokken bij het NIK Holland Rijnland. &lsquo;Nu zie ik veel ouderparen die een kind gaan verliezen of verloren zijn. Voor velen het allerergste dat je kunt meemaken. Voor hen is alles onzeker geworden. Ze hebben vaak geen idee hoe hun leven verder moet. Het is dankbaar dat ik ze als rouwtherapeut op weg kan helpen en handreikingen kan geven, zodat ze stapje voor stapje weer grip krijgen op hun leven.&rsquo;<br /> <br /> <strong>Lutografie.nl</strong><br /> Om ouders en anderen die te maken hebben met verlies ook op een andere manier te ondersteunen, lanceerde Leoniek een jaar geleden <a href="https://www.lutografie.nl/" target="_blank">lutografie.nl</a>; een online rouw programma waarbij elke deelnemer in eigen tijd zelf aan de slag kan gaan met het eigen rouwproces. &lsquo;Niet alle mensen die rouwen willen of kunnen in therapie. Wel willen ze meestal wat doen met hun rouw. Maar omdat ze in de overlevingsstand staan hebben ze er vaak helemaal geen ruimte en energie voor. Ik heb iets gemaakt zodat ze er toch mee aan de slag kunnen.&rsquo; Lutografie is een samenvoeging van het Spaanse woord luto (rouw) en grafie (vastleggen). Je legt je eigen rouw vast door middel van schrijf-, muziek-, teken-, bewegings- en zoekopdrachten die je in je eigen omgeving doet met of zonder (online) begeleiding. Ter ondersteuning krijg je hierbij meditaties, artikelen en lees-en kijktips. &lsquo;Je kunt het zien als een volledige rouwtherapie. Alle opdrachten die in Lutografie staan, doe ik ook al jaren in mijn praktijk en zijn gericht op aandacht voor jouw gevoelens, herinneringen maken en het opnieuw verbinden met de overledene. Inmiddels heeft lutografie.nl zo&rsquo;n vierhonderd deelnemers.&rsquo;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Gebaseerd op de vier rouwtaken</strong><br /> Naast rouw na kinderverlies is Lutografie er ook voor andere vormen van verlies, zoals rouw na overlijden, stilgeboorte en levend verlies, bijvoorbeeld voor ouders van een ernstig ziek kind. Samen met het Ingeborg Douwes Centrum wordt momenteel gewerkt aan de module rouw na kanker. &lsquo;Elke module bestaat uit vier trajecten, gebaseerd op de rouwtaken van William Worden, zodat mensen weer houvast gaan ervaren. Niet iedereen hoeft bij traject 1 te beginnen. Sommige mensen zijn al een stap verder en beginnen bijvoorbeeld bij traject 2 of 3. En laatst sprak ik iemand die zelf rouwtaak 2, 3 en 4 doorlopen heeft, maar eigenlijk nog steeds niet kon vatten wat er precies gebeurd is. Haar heb ik geadviseerd alleen rouwtaak 1 te doen. Ik help je graag om te bepalen bij welk traject je het beste kunt beginnen.&rsquo;&nbsp;<br /> Je kunt zelf bepalen hoe je het online rouwprogramma inzet. Er is bijvoorbeeld geen vaste doorlooptijd. De een doorloopt alle trajecten binnen een half jaar en de ander zal er twee jaar of langer mee bezig zijn. &lsquo;Wel adviseer ik deelnemers elke week een vast moment te plannen voor Lutografie, zodat ze ermee bezig blijven. Alle opdrachten die je maakt, sla je op je eigen computer op. Die zijn voor jezelf. Je kunt er eventueel voor kiezen deze in de online community van lutografie.nl te delen, maar dat hoeft niet.&rsquo; Af en toe organiseert Leoniek online bijeenkomsten voor de community waar deelnemers die dat willen, een en ander kunnen uitwisselen. &lsquo;Dat zijn mooie sessies. Opvallend is dat de deelnemers positief zijn, ondank het verdriet dat mensen hebben. Ik merk dat iedereen toch probeert weer wat van het leven te maken. Lutografie kan daar zeker aan bijdragen.&rsquo; &nbsp;<br /> <br /> <strong>Deelnemen en financiële vergoeding</strong><br /> Wil je deelnemen aan het online rouwprogramma? Dan kun je zelf het <a href="https://www.lutografie.nl/hoe-werkt-het/" target="_blank">pakket aanschaffen</a> en starten. Je kunt de lutografie zelfstandig doorlopen, maar het ook samen met een rouwtherapeut of geestelijk verzorger doen. Er zijn verschillende hulpverleners die lutografie inzetten. De gesprekken kunnen zowel online als in diens praktijk plaatsvinden. Via de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en vanuit de Subsidie Geestelijke Verzorging Thuis is er een financiële vergoeding beschikbaar voor gezinnen die Lutografie willen gebruiken als er geen reguliere financiering mogelijk is. Indien je hier gebruik van wil maken vindt er bij de start, na drie en na zes maanden een gesprek met een rouw- en verliesbegeleider &nbsp;plaats. Interesse? Neem dan contact op met het <a href="https://www.kinderpalliatief.nl/professional/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg" target="_blank">NIK van jouw regio</a>. Zij hebben een een overzicht van rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers die vanuit de Subsidieregeling mogen werken.&nbsp;</p>
‹ Back to List