Nieuws

Geestelijke Verzorging LUMC nieuwe netwerkpartner

Geestelijke Verzorging LUMC nieuwe netwerkpartner


NIK Holland Rijnland heeft er weer een nieuwe netwerkpartner bij. In het kader van de uitwerking van de impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding zijn wij verheugd dat de afdeling geestelijke verzorging van het LUMC zich heeft aangemeld als nieuwe netwerkpartner! De Geestelijke Verzorging binnen het LUMC biedt tijdens en na opname ondersteuning en begeleiding aan kind en gezin bij datgene wat ziekte, een verblijf in het ziekenhuis oproept aan emoties, existentiële vragen en zingeving.

Om er voor te zorgen dat elk gezin met een ongeneeslijk ziek kind begeleiding van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider kan inzetten bij hen thuis, is de impuls beschikbaar gesteld. De afdeling Geestelijke Verzorging van het LUMC gaat een ondersteunende rol spelen in het uitzetten van trajecten in de thuissituatie. De impuls maakt het namelijk mogelijk dat begeleiding van een geestelijk verzorger van het LUMC kan worden voortgezet in de thuissituatie. 

Geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland kunnen een beroep doen op deze subsidie door zich aan te melden bij Leandra Beeloo, coördinator van NIK Holland Rijnland, via info@nikhollandrijnland.nl. De komende twee jaar geldt voor geestelijke verzorgers in de eerste lijn een overgangsregeling. Hans Evers (hoofd van de dienst Geestelijke Verzorging in het LUMC) heeft zich bereid verklaard om als supervisor en verantwoordelijke op te treden in de regio Holland Rijnland, indien een geestelijk verzorger nu nog niet over een registratie in het SKGV beschikt en wel scholing volgt om de vereiste bekwaamheidseisen voor registratie te behalen. 

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot